techpot.net

专业鹅颈会议系列

CM-314

换能方式:电容式指向特性:心型指向频率响应:40KHz -16KHZ...

CM-253

换能方式:电容式指向特性:心型指向频率响应:40KHz -16KHZ...

CM-360 DC3V鹅颈会议

型号:CM-360换能方式:电容式指向特性:心型指向频率响应:4...

首页联系方式

地址:广东省恩平市五里营村东1巷3号
电话:+86-0750-7117915
总经理:温明13702808795

国内业务经理:
梁小瑜15913606447   
郑艳清 13929096415                    
传真:086-0750-7110095
邮箱:techpot.net
网址: techpot.net
Q  Q:649024222/
          1933535727/2517637750